Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Windows cmd: 'signtool' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file

While trying to sign code using a code or driver signing certificate through cmd.exe using SignTool, you might receive the following error message:

'signtool' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file

This error means that the SignTool executable is not accessible through cmd.exe

Solution

Add the path for signtool.exe to your system PATH.

Find the path to signtool.exe

  1. In Windows Explorer, search for signtool.exe
  2. Right-click the result, and then select Open file location.
  3. Click the address bar in Windows Explorer and copy the path that displays there.

Add signtool.exe to your system path

  1. Launch cmd.exe.
  2. Add the path to signtool.exe to your system PATH:
    set PATH="the path to signtool.exe you copied in the last section";%PATH%
Warning:

This solution works only until you close this instance of cmd.exe. If you close and relaunch cmd.exe, you have to add signtool.exe to your system's path again.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.