Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Windows Hosting PHP support

Windows IIS 7 shared hosting accounts run PHP 5, allowing you to install a variety of PHP 5 quick-install applications and integrate PHP 5 scripts and code into your site. PHP 5 technical support is available for accounts running IIS 7.

PHP support for IIS 6 Windows shared hosting accounts has been deprecated. PHP runs in Safe Mode on IIS 6 shared hosting servers, and we no longer offer PHP technical support for IIS 6 shared hosting accounts.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.