Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Windows PC: Install Skype for Business (Lync)

Before you install Skype for Business (previously Lync) on your Windows computer, you must check to see that it's not already installed. Go to the Start menu and select either Microsoft Office 2013 (for Windows 7) or Office 365 (for Windows 8) and look for the Skype for Business icon. If Skype for Business is already installed, you're all set! Otherwise, follow the directions below.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?)
  2. Click Download Office apps button Download Office.
  3. Scroll down and click Install under Install the latest version of Office. This will install Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Skype for Business, InfoPath, OneDrive for Business.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.