Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Windows Shared Hosting ASP/ASP.NET Module & Feature Support

Which ASP and ASP.NET modules and features your account supports depends on which type of hosting you have (more info).

ASP Module & Feature Support

Component Classic Web Plesk
ASPupload -
ASPjpeg -
ASPcrypt -
GuidMaker -
ADO
OLEDB
MDAC
CDOSYS
FileSystemsObject
Customizable global.asa

ASP.NET Module & Feature Support

Component Classic Web Plesk
ADO.NET
ODBC.NET
Customizable global.asax
Customizable web.config
.NET dll, Code Behind, /bin Folder
Multiple Application Root
Web Services Supported (.asmx)

.NET Version Support

ASP.NET v1.1

.NET Framework v1.1 and 2.0

Note: Apps built with Framework 1.0 are compatible with v1.1.

IDEs Supported

  • Visual InterDev
  • Visual Studio .NET Support
  • Visual Studio .NET Upload
  • Web Matrix Project
  • NetObjects Fusion

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.