Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Winning expiring domain Auctions

If you win an expiring domain name in GoDaddy Auctions®, you must make payment within approximately 48 hours of the auction closing. Failure to purchase the domain in a timely manner may result in loss of the domain and suspension of your auctions membership. In addition to the auction price, you will need to pay the renewal fee for the domain name. For more information, see Purchasing Domain Names You Won.

After you make a payment, we move the domain name to your account within 7 days.

To view the scheduled transfer date, log in to your Auctions account. From the Bidding List menu, select Won. The scheduled transfer date displays in the Status column.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.