Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Wix: Change your MX records

If your domain is registered at Wix, you will need to update your MX records there.

  1. Log in to your Wix account.
  2. Under Subscriptions, click Domains.
  3. Under My domains, and click Advanced.
  4. Click Edit DNS.
  5. Add the following DNS records:
  6. Click Save DNS.

You can contact Wix customer support at 1 (800) 600-0949 if you need additional help.

Next step

  • MX records changes can take up to 48 hours to take effect. Give it time, and then try to send yourself an email, to check that your fix is working.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.