Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Wix: Set mail destination

To finish setting up Office 365 from GoDaddy on a domain at Wix, you need to add and change DNS records to point your domain name’s email to Office 365.

The values you need for each new record are provided on your Office 365 Set Mail Destination page, after you verify your domain ownership.

 1. Log in to your Wix account.
 2. Under Subscriptions, click Domains.
 3. Under My domains, and click Advanced.
 4. Click Edit DNS.
 5. Add the following DNS records:
  • TXT Record: Enter the information we showed in your Office 365 account.
  • CNAME Records: Enter the information we showed in your Office 365 account.
  • MX Records: Enter the information we showed in your Office 365 account.
  • SRV Records: Enter the information we showed in your Office 365 account.
 6. Click Save DNS.

You can contact Wix customer support at 1 (800) 600-0949 if you need additional help.

Next steps

 • Have GoDaddy check your new DNS settings, by logging into your account, and clicking I updated these settings. Check, please! You'll get an email when your Office 365 address is ready to go!
 • Then, set up your email client:

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.