WordPress config file changes

Sometimes the default settings of WordPress or your hosting account won't meet the needs of your website's plugins or theme and you'll want to modify them. When changing configuration files, you have two options:

 • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
 • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

 • Enable a specified PHP module
 • Change upload limit for a WordPress site (PHP setting)
 • Change memory limits to reduce timeouts (PHP setting)
 • Modify the value of a PHP setting
 • Enable or disable debug mode
 • Create a configuration file
  • .htaccess
  • .user.ini
  • php.ini
  • web.config
 • Disable wp_cache
 • Generate WordPress configuration file Authentication Keys
 • Remove the FTP prompt when installing or updating a plugin

Do It Yourself

To update the settings yourself, use the article in the table below to update the settings in your files.

To do it yourself, see Difficulty
Move my cPanel website with FTP and FileZilla Basic
Edit files in my Linux Hosting account Basic
Edit files in Plesk hosting Basic
Editing files in Web & Classic hosting Basic
Change PHP settings for my hosting account Medium

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.