Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Công cụ và Tính năng
Các công cụ để giúp quản lý trang của bạn, các tính năng bảo mật, trình cắm bị liệt vào danh sách đen
Sao lưu và khôi phục trang
Khôi phục hay tải xuống trang hoàn tất