Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

WordPress được quản lý là gì?

WordPress được quản lý là nền tảng lưu trữ được sắp xếp hợp lý, tối ưu hóa của chúng tôi, dùng để xây dựng và quản lý các trang WordPress. Toàn bộ môi trường lưu trữ được xây dựng nhằm mục đích khiến trang WordPress của bạn chạy nhanh và an toàn hơn.

“Được quản lý” đối với WordPress nghĩa là chúng tôi sẽ xử lý các tác vụ quản trị cơ bản, chẳng hạn như cài đặt WordPress, sao lưu tự động hàng ngày, cập nhật tập tin cơ bản WordPress và đưa vào bộ nhớ đệm cấp máy chủ.

Xem một số khả năng:

  • Đưa vào bộ nhớ đệm để nâng cao hiệu suất.
  • Bản cập nhật tập tin cơ bản WordPress tự động thông qua chức năng tích hợp sẵn của WordPress.
  • Bảo mật nâng cao nhờ giới hạn truy cập vào tập tin (thông tin thêm) và Sucuri.
  • Phiên bản mới nhất của WordPress tự động được cài đặt trong thư mục gốc.
  • Truy cập vào sFTPphpMyAdmin.
  • Sao lưu tự động hằng ngày (30 ngày).
  • Kèm theo SSL cho một trang để cải thiện tính bảo mật.

Vì cấu hình của các tài khoản này đã được tối ưu hóa nên bạn cũng cần biết một số giới hạn sau:

  • WordPress được quản lý không hỗ trợ WordPress MU/Multisite.
  • Đầu lưu trữ không đi kèm với bảng điều khiển lưu trữ tiêu chuẩn, vì vậy, không có các công cụ như công việc cấp hệ thống - nhưng WordPress cron vẫn chạy tự động.

Thông tin thêm