Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

WordPress: Edit my email signup form

After you've installed and set up the GoDaddy Email Marketing Signup Forms plugin, you can choose the signup form that you want to use, edit an existing form, or create a brand new form.

  1. In your WordPress admin dashboard, hover over Settings, and select GoDaddy Email Marketing.
  2. Click the Forms tab.

    Note: If you don't have any signup forms in your account, the GoDaddy Email Marketing Signup Forms plugin creates a signup form for you.

  3. Hover your mouse over the signup form that you want to edit, and click Edit form in GoDaddy Email Marketing. This will open the Signup Forms area of your GoDaddy Email Marketing account. Refer to the following guides for help with editing your signup form:

    Note: Your signup form will take on the style of your WordPress theme, so don't make any changes to the signup form theme, colors, or header, unless you're also displaying this same form somewhere else.

  4. If you want to create a brand new form, look underneath the list of forms, and click Create a New Signup Form.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.