WordPress: Fixing common security vulnerabilities

If your site uses WordPress, you'll need to make sure you fix it whenever new security vulnerabilities are announced. Usually this requires nothing more than updating the versions of themes and plugins you use, but occasionally requires you to update your site's WordPress version.

Note: Managed WordPress customers don't need to worry about updating their WordPress components — GoDaddy maintains all sites' updates.

Use the following information below to update your WordPress site:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.