WordPress: Khắc phục sự cố thay đổi miền, dịch vụ lưu trữ hoặc thư mục

Nếu bạn thực hiện thao tác nào đó làm thay đổi URL của trang WordPress®, bạn cần cập nhật URL mới cho cơ sở dữ liệu để trang hoạt động bình thường.

Bạn đã:

 • Thay đổi miền trên tài khoản lưu trữ đã cài đặt WordPress?
 • Di chuyển thư mục cài đặt WordPress?

Trong cả hai trường hợp trên, bạn đều cần sửa bản cài đặt bằng cách cập nhật cơ sở dữ liệu WordPress để trỏ đến vị trí bản cài đặt WordPress mới của mình.

Lưu ý: Nếu bạn đang định di chuyển bản cài đặt WordPress nhưng vẫn chưa thực hiện, bạn nên di chuyển đúng cách. Để biết thông tin, hãy xem phần Thay đổi URL trang trong WordPress Codex.

Để sửa bản cài đặt WordPress bị lỗi

Lưu ý: Trước khi làm theo quy trình này, bạn nên sao lưu cơ sở dữ liệu trước. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MSSQL.

 1. Nhập phpMyAdmin cho cơ sở dữ liệu dùng cho WordPress. Để biết thêm thông tin, hãy xem
  .
 2. Nhấp vào menu trên cùng ở bên trái, ví dụ: blo11381542067.
 3. Nhấp vào wp_options.
 4. Đi đến tab Duyệt.
 5. Trong hàng chứa giá trị siteurl, hãy nhấp vào Sửa.
 6. Trong trường option_value, hãy xóa URL cũ, nhập URL mới, rồi nhấp vào Đi.
 7. Đi đến trang tiếp theo.
 8. Trong hàng chứa giá trị home, hãy nhấp vào Sửa.
 9. Trong trường option_value, hãy xóa URL cũ, nhập URL mới, rồi nhấp vào Đi.

Sau khi nhấp vào Đi, cơ sở dữ liệu sẽ cập nhật. Trang của bạn sẽ giải quyết bình thường.

Nếu bạn đã cài đặt WordPress với GoDaddy Hosting Connection®, các liên kết trong GoDaddy Hosting Connection vẫn sẽ trỏ đến bản cài đặt cũ. Tuy nhiên, miễn là bạn cập nhật liên kết trong cơ sở dữ liệu, bạn có thể tiếp tục nâng cấp bản cài đặt WordPress thông qua GoDaddy Hosting Connection.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.