Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Working with default images

Default Images display for both Categories and Products if no other image is specified.
You can create a custom Default Image, but if you don't, Quick Shopping Cart®'s Default Image displays for each missing photo.

To Add a Default Product or Category Image

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Set Up menu, in the Design section, click Default Product Image.
  5. In the Default Product or Category Images section, perform one of the following actions:
    • In the Thumbnail area, click Upload, locate and select your image, and then click Open.
    • In the Image area, click Upload, locate and select your image, and then click Open.
  6. Click OK.

Note: When uploading an image, we recommend the file be in GIF, JPG, PNG, or BMP format. The optimum file size for images is 100K for thumbnail images, and 500K for standard images. The maximum allowed size is 1 MB for thumbnail and standard images.

For more information, see Working with Products.
For more information on using images, see About Images.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.