Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Working with Local Reviews in Search Engine Visibility

After setting up your business in the Local Reviews section of Search Engine Visibility, clicking Local Reviews takes you to the Local Reviews landing page. This page lists reviews, likes, and check-ins for your business.

Reviews — Your reviews display in the review area. By default all reviews display. To view reviews from a specific source, click the badge for that review website.

Check-ins — When someone visits your business and checks-in on their social media networks, these check ins display in the Check-ins area.

Likes — When a customer visits your Facebook® page and clicks Like, it displays in this area.

To change your business information, click Edit. This returns you to the setup screen for Local Reviews. Make any changes and then click Finish.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.