Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Working with Pages

The Pages tab in Website Builder lets you add various page types and modify page features. You can add traditional and mobile pages, create a Facebook® page, and add a sitemap for search engines to crawl.

You can also change your website's navigation buttons and edit your page properties. To learn more about a specific item and how to add it to your website, click the appropriate link.

More info

For information about Styles, see Working with Styles .


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.