Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Workspace email

Workspace email is GoDaddy’s own, home-grown email service. You can set up Workspace email with pretty much any desktop email client you want, and on your phone. Or, you can check and send email through Workspace webmail, in a browser.

Contact support to get Workspace email >>


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.