Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Workspace Email miễn phí không còn được hỗ trợ

Tại sao GoDaddy không còn cung cấp Workspace Email miễn phí? Làm thế nào để tôi giữ tài khoản email của mình?

Chúng tôi đang tiêu chuẩn hóa các nền tảng email sang hệ thống email tốt hơn. Nền tảng mới là bảo mật, ổn định và cung cấp nhiều dung lượng lưu trữ hơn. Mọi thứ có thể được đồng bộ hóa cho tất cả thiết bị, từ di động cho đến máy tính để bàn, mang đến một trải nghiệm và sản phẩm nói chung tốt hơn cho khách hàng của chúng tôi.

Nếu bạn muốn giữ tài khoản email của mình, bạn sẽ cần cập nhật tài khoản email miễn phí lên phiên bản có trả phí của Workspace Email hay di chuyển tài khoản này đến Microsoft 365.

Xem tùy chọn gói email của Microsoft 365. Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy luôn sẵn sàng giúp bạn tìm gói phù hợp cho doanh nghiệp.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không muốn có tài khoản nhưng vẫn muốn lưu email của mình?

Bạn có thể lưu và xuất email từ Workspace Email bằng cách sử dụng Thunderbird hay Outlook. Bạn vui lòng xem Lưu và xuất email bằng cách sử dụng Thunderbird hay Tạo một tập tin sao lưu để xuất thông tin tài khoản email của tôi.

Đây có ảnh hưởng đến tài khoản email tôi thanh toán?

Việc ngừng Workspace Email miễn phí không có ảnh hưởng đến các gói email có trả phí, chẳng hạn như:

  • Microsoft 365
  • Professional Email
  • Workspace Email (gói có trả phí)
  • Email của cPanel

Đây có ảnh hưởng đến tài khoản email đã di chuyển của tôi?

Nếu bạn di chuyển tài khoản của mình đến gói email đã thanh toán qua GoDaddy,thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến gói email mới của bạn.

Đây có ảnh hưởng đến tài khoản GoDaddy của tôi?

Không, tài khoản GoDaddy của bạn là khác với tài khoản Workspace Email miễn phí. Thay đổi này sẽ chỉ ảnh hưởng đến tài khoản email miễn phí bạn cài đặt và tín dụng email miễn phí chưa sử dụng.

Tôi có bị mất miền hay website của mình?

Không, việc xóa tín dụng email miễn phí và email không ảnh hưởng gì đến miền hay website của bạn.

Khi nào tài khoản email của tôi ngừng hoạt động?

Bạn sẽ nhận được thông báo bằng email 30 ngày có bao gồm ngày hết hạn của tài khoản email và các tài khoản bị ảnh hưởng. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo email 15 ngày nhắc nhở bạn về ngày hết hạn và một email về ngày hết hạn.

Điều gì sẽ xảy ra cho tài khoản email của tôi sau 30 ngày?

Nếu tài khoản của bạn hết hạn, bạn sẽ không còn đăng nhập vào Webmail hay gửi email từ các tài khoản Không gian làm việc miễn phí của bạn. Chúng tôi sẽ giữ tài khoản của bạn 60 ngày sau ngày hết hạn. Trong suốt thời gian này, bạn có thể nâng cấp tài khoản email của bạn lên gói có trả phí để tiếp tục truy cập.

Tôi có thể làm gì nếu vô tình để tài khoản email của mình hết hạn?

Nếu tài khoản email của bạn đã hết hạn và bạn muốn lưu và xuất các email của mình, bạn sẽ cần nâng cấp tài khoản email của mình lên một gói khác. Sau khi nâng cấp, bạn có thể lưu và xuất email của mình.

Nếu tôi không còn muốn tài khoản email của mình nữa thì sao?

Nếu không muốn tài khoản email, bạn có thể để cho tài khoản hết hạn.