Xử lý sự cố cài đặt thư Apple

Nếu bạn đã làm theo các hướng dẫn Thư Apple: Cài đặt email trong không gian làm việc, sử dụng thông tin sau để khắc phục sự cố với các vấn đề thường gặp khi thiết lập email thông qua Thư trong Mac OS X®. Trong khi chờ đợi, bạn luôn có thể sử dụng Workspace Email của chúng tôi (http://email.secureserver.net) để giữ liên lạc với khách hàng, bạn bè, và gia đình.

Bước 1: Đảm bảo bạn có thể kết nối với Workspace Email

Trước tiên, kết nối với Workspace Email trên máy tính để đảm bảo bạn có tài khoản, tên người dùng và mật khẩu đều hoạt động. Vào , và đăng nhập.

Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy kiểm tra kỹ xem tài khoản email của bạn được cài đặt và bạn có địa chỉ email và mật khẩu chính xác hay chưa. Bạn có thể cần phải liên hệ với quản trị hệ thống người thiết lập tài khoản của bạn. Xem

để biết thêm thông tin.

Bước 2: Hãy kiểm tra kỹ cài đặt của bạn

Ai cũng có thể mắc lỗi. Kiểm tra kỹ để chắc chắn bạn đang sử dụng các máy chủ thư đến và đi chính xác (tên máy chủ), địa chỉ email và mật khẩu để kết nối với tài khoản email của bạn.

Tên máy chủ của bạn cũng có thể khác với thiết lập mặc định của chúng tôi, tùy thuộc vào loại gói email bạn có và nơi bạn mua. Để biết thêm thông tin, xem

.

Bước 3: Đặt lại mật khẩu của bạn

Nếu bạn đã xác minh rằng mật khẩu của bạn là chính xác bằng đăng nhập thành công, nhưng bạn vẫn không thể cài đặt email thông qua Thư Apple, hãy đặt lại mật khẩu cho Email trong không gian làm việc của bạn. (Bạn có thể sử dụng lại cùng một mật khẩu).

Sau khi thiết lập lại mật khẩu, hãy thử cài đặt lại tài khoản email một lần nữa.

Bước 4: Thử cấu hình máy chủ thư đi của bạn (Thay đổi cổng/Tên người dùng & Mật khẩu)

Khi bạn gửi email, bạn có thể nhận được lỗi sau:

Không thể gửi thư bằng cách sử dụng smtpout.secureserver.net
Địa chỉ người gửi [your email address] bị khước từ bởi máy chủ smtpout.secureserver.net.

Nếu bạn làm vậy, bạn có thể cố thử cấu hình máy chủ thư đi của bạn (SMTP).

Bài viết này nêu chi tiết khắc phục sự cố thư với Mac OS X 10.9.5, nhưng các phiên bản khác sử dụng các cài đặt tương tự.

Để cấu hình máy chủ thư đi của bạn

 1. Trên màn hình tin nhắn báo lỗi hiện ra khi bạn cố gửi thư, nhấp vào Sửa danh sách máy chủ SMTP.
 2. Chọn hàng có Tên máy chủ smtpout.secureserver.net.

  Nếu bạn có vài máy chủ có cùng tên, chúng tôi khuyên bạn nên xóa các tên máy chủ trùng lặp bằng cách chọn chúng và sau đó nhấp vào - bên dưới danh sách máy chủ.

 3. Đi đến thẻ Nâng cao.
 4. Hoàn thành các trường sau, rồi nhấp OK:
  Trường Việc cần làm...
  Cổng Chọn Sử dụng cổng mặc định.
  SSL Chọn Sử dụng Tầng ổ bảo mật.
  Xác thực Chọn Mật khẩu.
  Tên người dùng Nhập địa chỉ email của bạn
  Mật khẩu Nhập mật khẩu của bạn.
 5. Chọn máy chủ mà bạn mới sửa, và sau đó nhấp vào Thử với máy chủ đã chọn.

Nếu bạn tiếp tục gặp phải những vấn đề khi gửi đi, hãy thử các cấu hình sau:

Cấu hình thay thế 1

Trường Việc cần làm...
Cổng Chọn Sử dụng cổng mặc định.
SSL Bỏ chọn (tức là không chọn) Sử dụng tầng ổ bảo mật.

Cấu hình thay thế 2

Trường Việc cần làm...
Cổng Sử dụng Sử dụng cổng tùy chỉnh, và sau đó nhập80.
SSL Bỏ chọn (tức là không chọn) Sử dụng tầng ổ bảo mật.

Cấu hình thay thế 3

Trường Việc cần làm...
Cổng Sử dụng Sử dụng cổng tùy chỉnh, và sau đó nhập 3535.
SSL Bỏ chọn (tức là không chọn) Sử dụng tầng ổ bảo mật.

Bước 5: Liên hệ Hỗ trợ khách hàng

Nếu bạn đã làm theo các bước này và vẫn không thể có tài khoản email hoạt động trên thiết bị của bạn, vui lòng liên hệ hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi có quyền truy cập đến các công cụ bổ sung, và có thể có vấn đề với tài khoản email của bạn mà chúng tôi có thể giải quyết.


Như một sự ưu đãi, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Chúng tôi không được Apple bảo trợ, bảo lãnh hay có liên quan đến Apple hoặc sản phẩm của Apple.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.