Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Xác minh chủ sở hữu miền (HTML hay DNS) cho chứng nhận SSL

Lưu ý: Chúng tôi không theo dõi chuyển hướng khi xác thực quyền sở hữu miền của bạn.

Khi bạn yêu cầu chứng nhận SSL, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn kiểm soát miền mà bạn đang yêu cầu chứng nhận. Để làm việc này, chúng tôi cung cấp cho bạn một trong hai lựa chọn:

Phương thức Cách hoạt động
Trang HTML Tải một trang HTML có nội dung mà chúng tôi chỉ định lên một thư mục chuyên biệt của website cho tên thông thường mà bạn đang sử dụng
Bản ghi DNS Tạo một hồ sơ TXT chúng tôi xác định trong tập tin vùng (DNS) tên miền của bạn.

Loại xác minh mà bạn có thể dùng tùy thuộc vào loại chứng nhận mà bạn yêu cầu:

Loại chứng nhận HTML DNS
Thông thường
Cao cấp
Chứng thực mở rộng
Wildcard -
UCC

Nhấp vào một trong các liên kết sau để nhận các chỉ dẫn dựa trên thông tin mà chúng tôi đã gửi qua email cho bạn.

Trang HTML

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email chứa mã định danh duy nhất, mã này sẽ nằm trong một dòng của email: "ID duy nhất của bạn cho những phương thức này là [uniqueID]."

 1. Sử dụng một ứng dụng như Notepad hoặc TextEdit để tạo tập tin có tên godaddy.html.
 2. Sao chép ID duy nhất của bạn, chỉ ID duy nhất của bạn, vào tập tin đó. Ví dụ: nếu ID duy nhất của bạn là 12345, nội dung tập tin .html mới của bạn sẽ là:

  12345
 3. Tạo thư mục có tên "/.well-known/pki-validation/" trong thư mục cấp cao nhất của website cho tên thông thường mà bạn đang sử dụng. Thông thường, đây sẽ là thư mục gốc của website - ví dụ: thư mục có tên coolexample.com. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thư mục gốc trang web của tôi là gì?. Lưu ý: Nếu chạy máy chủ Windows, bạn sẽ phải đặt tên thư mục là /.well-known./ thay vì /.well-known/, nếu không máy chủ sẽ không cho phép bạn tạo thư mục.
 4. Đặt tập tin .html mới vào trong thư mục pki-validation. Ví dụ: sau khi bạn đặt tập tin vào vị trí đó, URL của tập tin sẽ là http://coolexample.com/.well-known/pki-validation/godaddy.html.
 5. Xác minh rằng bạn có thể truy cập godaddy.html trong trình duyệt web, rồi sử dụng các hướng dẫn trong phần Cách xác minh quyền sở hữu tên miền của bạn trong bài viết này.

Nếu chứng nhận SSL là của miền gốc thì tập tin HTML phải ở dạng tìm được tại địa chỉ http://coolexample.com/.well-known/pki-validation/godaddy.html. http://www.coolexample.com/.well-known/pki-validation/godaddy.html sẽ không dùng được.

Nếu bạn gặp bất cứ sự cố nào và website của bạn được lưu trữ với chúng tôi, các Bài viết này có thể giúp bạn:

Hồ sơ DNS

Bạn sẽ nhận được một email từ chúng tôi với một giá trị TXT mà bạn cần tạo trong tập tin vùng DNS tên miền của bạn. Thêm hồ sơ TXT này sẽ không ảnh hưởng đến website của bạn, bạn có thể chỉ cần xem thông qua một công cụ đặc biệt thực hiện tra cứu DNS.

Bạn chỉ có thể tạo hồ sơ TXT thông qua công ty có các máy chủ tên mà tên miền của bạn sử dụng. Nếu tên miền của bạn sử dụng các máy chủ tên của chúng tôi, hãy xem Quản lý bản ghi DNS.

Sử dụng thông tin dưới đây để tạo hồ sơ TXT của bạn:

Trường Nội dung cần nhập
Tên (Máy chủ) Nhập @ (Nếu DNS của bạn được lưu trữ bên ngoài GoDaddy, bạn có thể cần bỏ trống mục này)
Giá trị Nhập toàn bộ giá trị TXT mà chúng tôi gửi cho bạn

Sau khi đã tạo bản ghi DNS, hãy sử dụng các hướng dẫn trong phần Cách xác minh quyền sở hữu tên miền của bạn trong bài viết này.

Sau khi tải lên trang HTML hoặc tạo hồ sơ TXT, bạn cần cho chúng tôi biết do đó chúng tôi có thể xác minh chủ sở hữu tên miền của bạn.

Để xác minh chủ sở hữu tên miền của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào Chứng nhận SSL.
 3. Bên cạnh chứng nhận mà bạn muốn sử dụng, nhấp Quản lý.
 4. Nhấp Kiểm tra cập nhật của tôi.

Việc này có thể mất 5-10 phút để việc xác minh của bạn được hoàn tất.

Các bước tiếp theo

 • Nếu SSL của bạn áp dụng cho tên chính của một trang lưu trữ với GoDaddy, chúng tôi sẽ tự động cài đặt chứng nhận cho bạn.
 • Nếu máy chủ của bạn được lưu trữ ở nơi khác, hãy tải xuống chứng nhận SSL.