Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xác minh Đang chờ xử lý nghĩa là gì?

Để đảm bảo các dịch vụ email của chúng tôi không bị lợi dụng để quản lý các quảng cáo liên quan đến thư rác, chúng tôi cần thực hiện các kiểm tra cơ bản đối với tài khoản email khi chúng được tạo trước khi chúng có thể được kích hoạt.

Do số lượng tài khoản email được tạo cùng một lúc, quá trình này có thể mất đến 72 giờ.

Khi được xác thực, các địa chỉ mới được phê duyệt và kích hoạt. Khi tài khoản của bạn trải qua quá trình này, bất kỳ địa chỉ email bổ sung nào bạn tạo đều có khả năng được phê duyệt tự động.