Xác minh miền của bạn bằng cách tải lên tập tin

Bạn có thể xác minh rằng bạn kiểm soát tên miền mà bạn muốn SiteLock quét bằng cách tải tập tin lên thư mục gốc của website.

Tải về tập tin xác minh

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào SiteLock.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
 4. Trong khu vực Tóm tắt bảo mật, nhấp vào Xác minh miền.
 5. Nhấp vào Tùy chọn 2.
 6. Nhấp vào Tải về.

Tải lên tập tin xác minh

 1. Xác định thư mục gốc của website của bạn. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ lưu trữ được chia sẻ của GoDaddy, bạn có thể sử dụng các bài viết sau đây dựa trên loại dịch vụ lưu trữ bạn có:
 2. Tải lên tập tin xác minh bằng cách sử dụng FTP hoặc bảng điều khiển tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn:

Xác minh quyền sở hữu miền của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào SiteLock.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
 4. Trong khu vực Tóm tắt bảo mật, nhấp vào Xác minh miền.
 5. Nhấp vào Tùy chọn 2.
 6. Nhấp vào Xác minh.

Có thể sẽ mất một vài phút để SiteLock xác minh website của bạn. Nếu có bất kỳ lỗi nào, SiteLock sẽ báo cáo trên trang này.

Bước tiếp theo

 • Nếu bạn có tài khoản SiteLock Essential, Deluxe hoặc Ultimate, hãy thiết lập quét THÔNG MINH

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?