Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Xác minh Thông tin Liên hệ để xác thực ICANN

Thỏa thuận Chứng nhận Nhà đăng ký (RAA) với ICANN cho phép chúng tôi hoạt động như một nhà đăng ký và bán các tên miền cấp cao nhất (các TLD) cho các khách hàng của chúng tôi. ICANN — tổ chức quản lý Hệ thống tên miền (DNS) — làm mới thỏa thuận RAA của họ vài năm một lần và tất cả các nhà đăng ký được yêu cầu duy trì tuân thủ để tiếp tục bán và quản lý tên miền. Những thay đổi gần đây nhất yêu cầu chúng tôi xác minh thông tin liên hệ của người đăng ký và người mua.

Chúng tôi yêu cầu địa chỉ email HOẶC xác minh số điện thoại:

  • Nếu một miền mới được đăng ký với thông tin liên hệ chưa được xác minh.
  • Một người đăng ký miền cập nhật địa chỉ email người mua của họ hoặc số số điện thoại với thông tin liên hệ chưa được xác minh.
  • Chúng tôi được thông báo hoặc có lý do để tin rằng thông tin liên hệ của một người mua là không hợp lệ.

Để xác minh Thông tin liên hệ của người đăng ký để xác thực ICANN

Nếu bạn có một biểu ngữ xác minh địa chỉ liên hệ trong tài khoản tên miền của bạn, hoặc nếu website của bạn để cho thuê, bạn phải đăng nhập vào tài khoản (hoặc liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại) liên kết với miền của bạn để xác minh địa chỉ email là chính xác và đang hoạt động.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Bên cạnh Miền, nhấp vào Khởi chạy.
  3. Nếu bạn nhìn thấy một biểu ngữ thông báo màu da cam ở trên cùng của trang, nhấp vào Gửi lại email xác thực. Nếu bạn không nhìn thấy một biểu ngữ với liên kết trong Bảng điều khiển miền, nhấp vào tên miền có trạng thái Đang chờ xác thực WhoIs. Trang của miền sẽ có môt biểu ngữ với một nút gửi lại.
  4. Truy cập tài khoản email của bạn, mở email xác thực và nhấp vào Xác minh địa chỉ email của bạn.

Sau khi xác minh thông tin liên hệ của bạn, hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật tên miền của bạn từ trạng thái chờ WhoIs sang trạng thái đã xác minh trong 24 giờ.

Nếu bạn không nhận được email xác minh, bạn phải:

  • Kiểm tra các thư mục thư rác và thư vô giá trị.
  • Cập nhật địa chỉ email người đăng ký hoặc người mua.
  • Hãy đảm bảo email sales@godaddy.com của chúng tôi không nằm trong danh sách chặn người gửi của bạn.

Để cập nhật địa chỉ email của người đăng ký hoặc người mua.

Nếu bạn chưa nhận được một email xác minh từ chúng tôi, bạn có thể cần cập nhật địa chỉ email của người đăng ký hoặc người mua của bạn, tùy thuộc vào địa chỉ nào cần xác minh. Sử dụng các hướng dẫn thích hợp để hoàn thành quá trình cập nhật:

Thay đổi thông tin liên hệ miền

Quản lý thông tin tài khoản của bạn

Sau khi bạn cập nhật địa chỉ emai, hãy truy cập tài khoản miền của bạn và nhấp vào liên kết Gửi lại email xác thực. Truy cập tài khoản email của bạn, mở email xác thực và nhấp vào Xác minh địa chỉ email của bạn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.