Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xác minh yêu cầu chứng nhận của tôi (mã & ký trình điều khiển)

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, GoDaddy sẽ không cấp hay gia hạn Chứng nhận xác thực mã hoặc Trình điều khiển nữa. Nếu bạn đã sở hữu Chứng nhận xác thực mã hoặc Chứng nhận trình điều khiển, bạn sẽ không thể tạo khóa mới sau ngày 1 tháng 6 năm 2021. Tất cả các chứng nhận được cấp trước ngày 1 tháng 6 năm 2021 sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi hết hạn.

Sau khi bạn yêu cầu mã hoặc chứng nhận xác thực trình điều khiển , chúng tôi sẽ xác minh:

 • Tên tổ chức
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại (chúng tôi sẽ gọi trước khi cấp chứng nhận cho bạn)

Tài liệu cần cung cấp

Để cung cấp cho chúng tôi thông tin này, chúng tôi yêu cầu ít nhất một trong các tài liệu sau:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Chứng nhận Bán hàng & Thuế sử dụng (không chấp nhận số hoặc FEIN riêng lẻ)
 • Tài liệu cho biết "Tên hoạt động kinh doanh" (DBA)
 • Tài liệu cho biết tên hư cấu
 • Chứng nhận thuế môn bài/Giấy phép
 • Chứng nhận miễn thuế cho tổ chức phi lợi nhuận
 • Điều lệ công ty
 • Hóa đơn các dịch vụ tiện ích, bản kê giao dịch ngân hàng hoặc bản kê thẻ tín dụng có địa chỉ và số điện thoại
 • Thư xác nhận từ luật sư hoặc CPA

Lưu ý: Chúng tôi không cấp mã hoặc chứng nhận xác thực trình điều khiển cho các cá nhân; chúng chỉ có thể được cấp cho các tổ chức như doanh nghiệp.

Quá trình kéo dài bao lâu?

Sau khi nhận được tài liệu của bạn, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu trong vòng 3 ngày làm việc.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn cần được trợ giúp để hiểu rõ việc bạn cần làm tiếp theo, bạn có thể tìm số điện thoại hỗ trợ của chúng tôi trong bảng điều khiển SSL. Bảng điều khiển SSL nằm ở bên phải, dưới chỉ báo tiến độ.

Bước tiếp theo