Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Xác minh yêu cầu chứng nhận của bạn

Sau khi bạn yêu cầu chứng nhận SSL (Bảo đảm thông thường | Bảo đảm cao cấp & Chứng thực mở rộng | Xác thực mã & trình điều khiển), bạn cần xác minh tất cả thông tin đã cung cấp khi bắt đầu yêu cầu.

Thông tin chúng tôi cần xác minh phụ thuộc vào loại chứng nhận bạn mua:

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.