Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Xác minh yêu cầu chứng nhận của tôi (Độ tin cậy tiêu chuẩn)

Sau khi bạn yêu cầu chứng nhận SSL có độ tin cậy tiêu chuẩn, chúng tôi xác minh rằng bạn kiểm soát tên miền trong yêu cầu bằng cách kiểm tra tài khoản GoDaddy của bạn và các bản ghi công khai trong cơ sở dữ liệu WHOIS.

Chúng tôi cũng yêu cầu một số khách hàng xác minh thủ công rằng họ kiểm soát tên miền của mình. Để biết thông tin về quá trình đó, hãy xem Xác minh chủ sở hữu miền (HTML hay DNS).

Quá trình kéo dài bao lâu?

Quá trình xác minh thường mất không đến 1 ngày làm việc. Tuy nhiên, quá trình xác minh thủ công còn phụ thuộc vào người dùng hoàn thành công việc.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn cần được trợ giúp để hiểu rõ việc bạn cần làm tiếp theo, bạn có thể tìm số điện thoại hỗ trợ của chúng tôi trong bảng điều khiển SSL. Bảng điều khiển SSL nằm ở bên phải, dưới chỉ báo tiến độ.

Bước tiếp theo

Sau khi xác minh bạn là người kiểm soát tên miền, bước tiếp theo phụ thuộc vào nơi bạn sử dụng chứng nhận:

Vị trí Bước tiếp theo
VPS hoặc máy chủ chuyên dụng mà bạn kiểm soát Đang tải một Chứng nhận SSL về
Bất cứ sản phẩm nào khác của GoDaddy Chúng tôi sẽ hoàn thành việc cài đặt SSL cho bạn miễn là SSL ở trên miền chính của sản phẩm dịch vụ lưu trữ.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.