Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Xác minh yêu cầu Chứng nhận SSL của bạn

Sau khi yêu cầu chứng nhận của bạn (thêm thông tin), chúng tôi xác thực rằng bạn kiểm soát tên miền mà bạn đang cố gắng bảo mật.

Chúng tôi sẽ gửi qua email yêu cầu về những thông tin mà chúng tôi cần, nhưng đây là danh sách nội dung chúng tôi sẽ xác minh.

Đảm bảo thông thường

Chúng tôi xác minh bạn sở hữu tên miền bằng cách kiểm tra các hồ sơ có thể truy cập công khai trong hệ thống của chúng tôi và cơ sở dữ liệu WHOIS.

Nếu bạn cần xác minh quyền sở hữu miền bằng cách sử dụng một hồ sơ DNS hoặc trang HTML, hãy xem Xác minh chủ sở hữu miền (HTML hay DNS).

Đảm bảo cao cấp & Mã/Trình điều khiển

Chúng tôi xác minh quyền sở hữu của bạn hoặc của doanh nghiệp bạn:

 • Quyền sở hữu miền, như được nêu trong phần Đảm bảo thông thường của bài viết này

  Xác thực quyền sở hữu miền không áp dụng cho Mã/Chứng nhận xác thực trình điều khiển.

 • Danh tính
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại

Tôi cần những tài liệu nào?

Những gì bạn cần gửi email cho chúng tôi phụ thuộc vào việc bạn đã yêu cầu chứng nhận cho một cá nhân hoặc một tổ chức.

Cá nhân

Chúng tôi không phát hành mã hoặc chứng nhận xác thực trình điều khiển cho các cá nhân.

 • Chứng minh thư có ảnh do chính phủ cấp
 • Hóa đơn dịch vụ tiện ích, hoặc bảng kê ngân hàng hoặc bảng kê thẻ tín dụng hiển thị địa chỉ và số điện thoại

Tổ chức

 • Giấy phép kinh doanh
 • Chứng chỉ Thuế doanh thu và sử dụng (không chấp nhận chỉ có số hoặc FEIN)
 • Giấy tờ "Tên giao dịch" (DBA)
 • Giấy tờ không có tên thực
 • Chứng chỉ/giấy phép hành nghề thuế
 • Chứng chỉ miễn thuế của tổ chức phi lợi nhuận
 • Điều lệ thành lập công ty
 • Hóa đơn dịch vụ tiện ích, hoặc bảng kê ngân hàng hoặc bảng kê thẻ tín dụng hiển thị địa chỉ và số điện thoại
 • Một lá thư chứng thực từ luật sư hoặc CPA

Chúng tôi cũng xác minh số điện thoại của bạn bằng cách gọi cho số đó trước khi chúng tôi phát hành chứng nhận.

Xác thực mở rộng

Chúng tôi xác thực cho doanh nghiệp của bạn:

 • Quyền sở hữu tên miền, thông tin được nêu trong phần Đảm bảo thông thường của bài viết này
 • Thông tin như được nêu trong phần Đảm bảo cao cấp của bài viết này
 • Đăng ký

Tôi cần những tài liệu nào?

Những gì bạn cần gửi email cho chúng tôi tùy thuộc vào loại doanh nghiệp của bạn, nhưng có thể bao gồm:

 • Yêu cầu chứng nhận được ký bởi ngưởi yêu cầu chứng nhận và người phê duyệt chứng nhận
 • Thỏa thuận liên hệ đã ký cho tất cả những yêu cầu đầu tiên và những thay đổi đối với người ký được ủy quyền
 • Tuyên bố chứng thực cá nhân được công chứng (đối với các doanh nghiệp không phải LLC hoặc Inc.)
 • Tuyên bố chứng thực trực tiếp được công chứng (đối với các doanh nghiệp không phải LLC hoặc Inc.)
 • Bản sao công chứng của chứng minh nhân dân có dán ảnh để xác thực danh tính (đối với các doanh nghiệp không phải LLC hoặc Inc.)
 • Quan điểm pháp lý được xác minh hoặc thư của kế toán viên công chứng được chứng nhận, tùy thuộc vào kết quả của những phương thức xác thực khác.

Hỗ trợ

Nếu bạn đang tìm trợ giúp để biết chúng tôi sẽ cần bạn làm gì tiếp theo, bạn có thể tìm thấy số hỗ trợ của chúng tôi trong bảng điều khiển SSL của bạn. Nó hiển thị ở bên phải bên dưới chỉ báo tiến trình.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.