WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xây dựng trang WordPress của tôi

Hàng triệu website chạy trên WordPress vì nó đa năng, mạnh mẽ và thân thiện với người dùng. Hãy khởi động và chạy trang WordPress của bạn.

Lưu ý: Nếu gói dịch vụ lưu trữ của bạn không đi kèm với WordPress, bạn nên cài đặt WordPress trước.

1: Chọn một chủ đề WordPress

Chủ đề quyết định giao diện tổng thể của trang web, như phông chữ và màu sắc, đi kèm với nhiều tính năng khác nhau. Chọn trong số hàng nghìn chủ đề miễn phí và cao cấp để tìm một chủ đề phù hợp với nhận diện hình ảnh của bạn với thương hiệu của bạn.

2: Thêm trang vào trang của bạn

Khi trang của bạn được sắp xếp tốt, khách truy cập sẽ trực quan hơn khi duyệt qua. Lên kế hoạch phác thảo trước cho trang và nhóm các thông tin tương tự vào cùng một trang. Ví dụ: bạn có thể thêm Trang chủ, Giới thiệu về chúng tôi, Liên hệ và Thư viện, vào tên một số trang.

3: Thêm nội dung vào trang của bạn

Việc thêm nội dung phù hợp sẽ giúp xây dựng lòng tin vì nó cho phép khách truy cập trang biết đến thương hiệu của bạn nhiều hơn. Sau khi bạn thêm tất cả các trang, đã đến lúc mô tả doanh nghiệp của bạn. Xây dựng mỗi trang bằng văn bản, hình ảnh, lời chứng thực và các loại nội dung khác phù hợp với trang đó.

4: Chọn trang chủ của bạn

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Trang chủ của bạn được hiển thị theo mặc định bất cứ khi nào có người truy cập trang của bạn, vì vậy thông tin quan trọng nhất của bạn sẽ hiển thị ở đây.

5: Thêm trang vào menu điều hướng

Giúp khách truy cập khám phá trang của bạn và nhanh chóng chuyển đổi giữa các trang bằng cách thêm chúng vào menu điều hướng.