Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Xem địa chỉ IP của tôi

Nếu bạn phải cập nhật thủ công DNS cho miền để trỏ đến dịch vụ lưu trữ thì đây sẽ là cách để tìm địa chỉ IP cho trang WordPress được quản lý của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Website WordPress được quản lý, hãy nhấp vào Quản lý tất cả.
 3. Nếu bạn có nhiều hơn hai website thì địa chỉ IP cho từng trang sẽ hiển thị trong danh sách. Nếu không, hãy nhấp vào Cài đặt của trang.
 4. Đối với tài khoản Cơ bản, Cao cấp, Cốt yếu và Nhà phát triển: Địa chỉ IP hiển thị ngay dưới tên trang.

  Đối với tài khoản Chuyên nghiệp: Nhấp vào tab Miền ở đầu trang.
  nhấp vào tab miền

  Địa chỉ IP hiển thị trong mục Chi tiết DNS.

Thông tin thêm

 • Nếu bạn có miền trong một tài khoản GoDaddy khác và muốn trỏ miền đó đến tài khoản WordPress được quản lý của mình, bạn có thể Thay đổi bản ghi A thành địa chỉ IP này.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.