Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Xem bảng điều khiển của tài khoản lưu trữ Linux của tôi

Here's how to log in to GoDaddy and get to the Dashboard for your Linux Hosting account.

Note: Trying to get to WordPress? See Đăng nhập vào WordPress. Or if you were looking for cPanel Admin, check out Truy cập cPanel trong Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  select manage
 3. Now you're in the Dashboard for your Linux Hosting account.
  dashboard for my linux hosting account

  Related steps

  More info

 4. Di chuyển website cPanel của tôi với FTP và FileZilla