Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xem báo cáo CashParking của tôi


Bước 4 của loạt bài bắt đầu về CashParking®.

Xem và lưu các báo cáo về hiệu suất miền trong tài khoản CashParking® của bạn.

 1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm .
 2. Cuộn xuống và chọn phần Sản phẩm miền để mở rộng.
 3. Chọn Quản lý bên cạnh tài khoản CashParking® mà bạn sẽ làm việc.
 4. Chọn CashParking® từ các tùy chọn menu trên cùng.
 5. Chọn Báo cáo , rồi chọn lại Báo cáo.
 6. Lọc chế độ xem của bạn bằng cách sử dụng các tùy chọn tìm kiếm ở bên trái hoặc điều chỉnh phạm vi ngày phía trên danh sách miền của bạn.
 7. Xem lại chi tiết cho tất cả các miền CashParking® của bạn:
  • Doanh thu : Tổng doanh thu được tạo ra thông qua CashParking® trong khung thời gian đã chọn, được làm tròn đến hai dấu thập phân.
  • Cửa sổ bật xuống : Quảng cáo Cửa sổ bật xuống hiển thị trong một cửa sổ riêng bên dưới cửa sổ trình duyệt đang hoạt động. Đây không phải là dòng doanh thu được hỗ trợ tại thời điểm này, do đó, báo cáo của bạn sẽ luôn hiển thị giá trị doanh thu bằng không.
  • Số lần nhấp : Số lần khách truy cập nhấp vào quảng cáo được hiển thị trên trang CashParking® của bạn.
  • Số lần hiển thị : Số lần khách truy cập đã xem nhưng không nhất thiết phải nhấp vào quảng cáo trên trang CashParking® của bạn.
  • Imp tại Hoa Kỳ : Số lần khách truy cập từ Hoa Kỳ đã xem, nhưng không nhất thiết phải nhấp vào, quảng cáo trên trang CashParking® của bạn.
  • CPC (Chi phí mỗi lần nhấp chuột) : Số tiền mà các đối tác quảng cáo của chúng tôi trả cho mỗi lần khách truy cập nhấp vào quảng cáo trên trang CashParking® của bạn.
  • RPM (Doanh thu mỗi tháng) Doanh thu trung bình được tạo ra cho mỗi 1000 lần hiển thị quảng cáo trên trang CashParking® của bạn (Doanh thu / Số lần hiển thị x 1000 = RPM).
  • CTR (Tỷ lệ nhấp chuột) : Số lần tương đối khách truy cập vào trang CashParking® đã nhấp vào quảng cáo được hiển thị (Số lần nhấp / Số lần hiển thị x 100 = CTR).
 8. Xem chi tiết cho một miền cụ thể bằng cách chọn trực tiếp miền đó. Xem Thống kê lưu lượng truy cập hoặc Phân tích lưu lượng truy cập bên dưới tiêu đề Báo cáo.
 9. Xuất tập tin CSV thông tin báo cáo của bạn bằng cách chọn Xuất phía trên danh sách miền của bạn.
 10. Lưu báo cáo của bạn để xem lại sau này bằng cách chọn Lưu phía trên danh sách miền của bạn.
 11. Xem thêm thông tin

  • Xóa một báo cáo đã lưu bằng cách đi đến Báo cáo > Báo cáo đã lưu , chọn hộp bên cạnh báo cáo bạn muốn xóa, sau đó chọn Xóa > OK .