Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Xem báo cáo gia hạn

Trong phần Trung tâm kiểm soát đại lý, báo cáo Gia hạn hiển thị các sản phẩm và dịch vụ của khách hàng của bạn đang được gia hạn trong một khoảng ngày cụ thể. Báo cáo này bao gồm ngày gia hạn, số hiệu khách hàng, tên khách hàng, tên sản phẩm, doanh thu kiếm được và hoa hồng.

Khi kết quả tìm kiếm của bạn xuất hiện, bạn có thể in, xuất dữ liệu hoặc xem thông tin liên hệ của khách hàng.

Cách xem báo cáo gia hạn

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát đại lý của bạn.
 2. Đi đến tab Báo cáo.
 3. Từ menu Doanh số và hoa hồng, chọn Gia hạn.
 4. Từ menu Hiển thị, chọn một trong các mục sau:
  • Hôm nay — Hiển thị các sản phẩm và dịch vụ được gia hạn hôm nay.
  • Tuần này — Hiển thị các sản phẩm và dịch vụ được gia hạn trong tuần này.
  • Tuần sau — Hiển thị các sản phẩm và dịch vụ được gia hạn trong tuần sau.
  • Tháng này — Hiển thị các sản phẩm và dịch vụ được gia hạn trong tháng này.
  • Tháng sau — Hiển thị các sản phẩm và dịch vụ được gia hạn trong tháng sau.
  • Quý này — Hiển thị các sản phẩm và dịch vụ được gia hạn trong quý này.
  • Quý sau — Hiển thị các sản phẩm và dịch vụ được gia hạn trong quý sau.
 5. Để thay đổi khoảng ngày được hiển thị trong trường Ngày, hãy bấm vào biểu tượng lịch.
 6. Từ menu Loại sản phẩm, chọn một sản phẩm. Để hiển thị dữ liệu cho tất cả các sản phẩm bạn đề xuất, hãy chọn Sản phẩm.
 7. Nhấp vào Xem báo cáo. Kết quả tìm kiếm của bạn xuất hiện.
 8. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • In — Để in kết quả tìm kiếm của bạn, hãy nhấp vào In.
  • Xuất — Để xuất kết quả tìm kiếm của bạn, hãy nhấp vào Xuất.
  • Thông tin về khách hàng — Để xem thông tin liên hệ của khách hàng, hãy nhấp vào tên khách hàng đó.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.