Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Xem bản ghi lưu lượng trong bảng điều khiển dịch vụ lưu trữ

Bài viết này chỉ áp dụng cho lưu trữ web. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?

Tài khoản lưu trữ Linux của bạn thu thập tất cả các yêu cầu mà tài khoản này xử lý và lưu chúng trong Bản ghi lưu lượng của bạn. Thông tin này bao gồm những yêu cầu đối với các trang HTML trên trang web của bạn, cùng với các tài nguyên nhúng của chúng, như hình ảnh và video.

LƯU Ý: Chỉ tài khoản Linux của chúng tôi là hỗ trợ Bản ghi lưu lượng.

Cách tìm nền tảng tài khoản lưu trữ của bạn

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Khởi chạy.
  4. Từ menu Tập tin & FTP, chọn Quản lý tập tin FTP.
  5. Từ cấu trúc thư mục hiện ra, hãy nhấp vào Bản ghi apache.

Thư mục Bản ghi apache chứa các bản ghi trong vòng 30 ngày qua.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.