Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Xem các biên nhận của GoDaddy

Xem các giao dịch mua hàng trước đây của bạn trên trang Lịch sử đơn hàng. Lọc theo tên miền, số biên nhận, phạm vi ngày hoặc phương thức thanh toán rồi tải xuống hoặc in biên nhận. Để xem biên nhận, hãy chọn số đơn hàng.

Tải biên nhận xuống

 1. Truy cập vào GoDaddy, trang Lịch sử đơn hàng . Bạn có thể thấy lời nhắc đăng nhập.
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh biên nhận bạn muốn tải xuống.
  chọn hộp kiểm
 3. Chọn Xuất sang CSV. Tập tin sẽ được tải xuống.
  chọn xuất sang csv

In biên nhận

 1. Truy cập vào GoDaddy, trang Lịch sử đơn hàng . Bạn có thể thấy lời nhắc đăng nhập.
 2. Chọn Số đơn hàng. Các chi tiết trong biên nhận sẽ được liệt kê, bao gồm cả địa chỉ thanh toán, thông tin thanh toán và sản phẩm được mua.
  chọn số đơn hàng
 3. Chọn In ra PDF. Biên nhận sẽ mở dưới dạng tập tin PDF.
  chọn in ra pdf

Thêm thông tin