Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Xem các cài đặt DNS của tôi

Bạn có thể điều hướng đến trang Quản lý DNS để xem qua và chỉnh sửa các cài đặt DNS cho các miền được đăng ký với GoDaddy. Truy cập Dịch vụ lưu trữ DNS để xem qua các cài đặt DNS dành cho miền mà được lưu trữ với DNS nhưng không được đăng ký với GoDaddy.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Bạn hãy chọn tên miền từ danh sách để truy cập trang Cài đặt miền.
  3. Trên trang Cài đặt miền, vui lòng kéo xuống Các cài đặt khác và chọn Quản lý DNS.
    chọn quản lý DNS
  4. Xem qua và chỉnh sửa các cài đặt DNS của bạn nếu cần.

Bước có liên quan

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.