Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Viewing domains listed on GoDaddy Auctions

From the Domain Manager, you can view a list of the domain names and their statuses on GoDaddy Auctions®.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Buy & Sell tab at the top of your account, select GoDaddy Auctions® Listings.
 7. View the following:
  • Domain Name — The domain name
  • List Price — The price you listed the domain name for sale on GoDaddy Auctions
  • Last Bid — The amount of the last bid for the domain name
  • End Time — The date and time that the auction will end
  • Status — The domain name's GoDaddy Auctions status

More info

Liên quan đến cộng đồng

DomainNovice's Avatar
Domain Estimated Value

6 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

Gazed416's Avatar
Not seeing my domains on auction - I purposely "watch" the auction

1 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

kopw123's Avatar
Hello Everyone!

1 Câu trả lời

Last posted almost 5 years ago.

Bity's Avatar
Selling of premium domains

9 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng