Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Xem chi tiết cơ sở dữ liệu của tôi

Bạn có thể xem chi tiết cơ sở dữ liệu WordPress được quản lý của mình để nắm được thông tin về các chuỗi kết nối, như tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng, mật khẩu và tên máy chủ.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy và mở sản phẩm của bạn. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, vui lòng chọn Quản lý tất cả.
 3. Từ website bạn muốn xem, vui lòng chọn Cài đặt từ biểu tượng menu menu.

  menu tùy chọn trên trang
 4. Chọn Hiển thị thêm để mở rộng bảng điều khiển.
  hiển thị thêm
 5. Vui lòng định vị Chi tiết Cơ sở dữ liệu và chọn Xem.
  chi tiết cơ sở dữ liệu

Các bước liên quan

Thông tin thêm