Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Xem chi tiết cơ sở dữ liệu của bạn

Sau khi tạo cơ sở dữ liệu, bạn có thể tìm thông tin chi tiết về nó, bao gồm tên lưu trữ, trong bảng điều khiển của bạn.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Nhấp Cơ sở dữ liệu SQL của tôi.

Tên Cơ sở dữ liệu , và Người dùng của bạn sẽ hiển thị.

Các tài khoản lưu trữ CPanel lưu trữ cơ sở dữ liệu trên cùng máy chủ với website của bạn; sử dụng hướng dẫn sau để kết nối:

  • Ứng dụng trên website của bạn kết nối bằng cách sử dụng lưutrữcụcbộ làm tên lưu trữ.
  • Kết nối cơ sở dữ liệu từ xa từ máy tính của bạn sử dụng địa chỉ IP của tài khoản lưu trữ của bạn làm tên lưu trữ (thêm thông tin).

Nếu bạn không thể đăng nhập cơ sở dữ liệu của mình, cài đặt lại một trong các mật khẩu người dùng của cơ sở dữ liệu bằng cách nhấp vào tên của người dùng mà bạn muốn sử dụng, đặt lại mật khẩu, rồi nhấp Đổi mật khẩu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.