Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Xem chi tiết cơ sở dữ liệu của tôi

Bạn có thể xem chi tiết cơ sở dữ liệu WordPress được quản lý của mình để nắm được thông tin về các chuỗi kết nối, như tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng, mật khẩu và tên máy chủ.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Bên cạnh Website WordPress được quản lý, hãy nhấp vào Quản lý tất cả.
  3. Bạn sẽ cần mở phpMyAdmin để đi vào cơ sở dữ liệu của mình.
  4. Từ cửa sổ phpMyAdmin của bạn, hãy nhấp vào Cơ sở dữ liệu.
    Nhấp vào Cơ sở dữ liệu.
  5. Nhấp qua các tab ở trên đầu màn hình để nhận được toàn bộ thông tin bạn cần về cơ sở dữ liệu.
    Xem các tab để nhận được thông tin bạn cần

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.