Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Xem Chi tiết về Cơ sở dữ liệu của bạn với Tài khoản lưu trữ chung

Sau khi tạo cơ sở dữ liệu, bạn có thể tìm thông tin chi tiết về nó, bao gồm tên lưu trữ, trong bảng điều khiển của bạn.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Bấm vào Cơ sở dữ liệu.

Chi tiết cơ sở dữ liệu của bạn hiển thị bao gồm tên lưu trữ (Máy chủ cơ sở dữ liệu) và người dùng.

Không bao gồm cổng theo sau địa chỉ IP cho cơ sở dữ liệu SQL của tôi. Ví dụ, nếu Máy chủ Cơ sở dữ liệu của bạn là 1.1.1.1:3306, sử dụng 1.1.1.1 làm tên lưu trữ cơ sở dữ liệu của bạn.

Nếu bạn không thể đăng nhập cơ sở dữ liệu của mình, cài đặt lại một trong các mật khẩu người dùng của cơ sở dữ liệu bằng cách đi đến thẻ Người dùng . Từ đây, nhấp vào tên người dùng mà bạn muốn sử dụng, đặt lại mật khẩu, rồi nhấp OK.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.