Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Xem địa chỉ IP của tôi

Nếu phải trỏ miền của bạn đến trang Managed WordPress hay kết nối với một chương trình FTP, bạn sẽ cần địa chỉ IP của trang. Sau đây là cách tìm địa chỉ IP đó:

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, vui lòng chọn Quản lý tất cả.
 3. Từ website bạn muốn dùng, vui lòng chọn Cài đặtbiểu tượng menu menu.

  chọn cài đặt
 4. Trên thẻ Cài đặt và bên dưới Trang sản xuất, vui lòng chọn Hiển thị thêm.
  chọn hiển thị thêm để mở rộng danh sách
 5. Xác định Địa chỉ IP rồi chọn Sao chép.
  chọn bản sao

Thông tin thêm

 • Nếu bạn có miền trong một tài khoản GoDaddy khác và muốn trỏ miền đó đến tài khoản WordPress được quản lý của mình, bạn có thể Thay đổi bản ghi A thành địa chỉ IP này.