Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xem hoặc thay đổi phiên bản ASP.NET trong Dịch vụ lưu trữ Windows

Làm theo các bước sau để xem hoặc thay đổi phiên bản ASP.NET trong Dịch vụ lưu trữ Windows.

Lưu ý: Dịch vụ lưu trữ Windows cho phép bạn thay đổi cài đặt ASP.NET trên cơ sở từng miền. Điều này có nghĩa là bạn phải cập nhật cài đặt cho từng miền trên tài khoản của mình nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ lưu trữ mặc định của Windows.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  3. Chọn Quản trị viên Plesk .
  4. Chọn Cài đặt lưu trữ .
  5. Trong phần thống kê và tập lệnh web , bạn sẽ thấy phiên bản hỗ trợ ASP.NET của Microsoft. Nếu bạn muốn thay đổi, hãy chọn một phiên bản mới và chọn OK .

Xem thêm thông tin