Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Xem hoặc Thay đổi Phiên bản ngôn ngữ PHP của bạn

Hầu hết các tài khoản lưu trữ của chúng tôi đều hỗ trợ một số phiên bản PHP. Nếu tài khoản của bạn có hỗ trợ, phiên bản mà bạn sử dụng sẽ hiển thị trong bảng điều khiển của bạn.

Để xem Phiên bản PHP của bạn

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Lưu trữ web.

Bấm vào một trong các mục sau đây, dựa trên loại dịch vụ lưu trữ bạn có. Bạn có thể xác định loại này dựa trên từ thứ hai trong phần mô tả dịch vụ lưu trữ của bạn, bên dưới tên miền của tài khoản lưu trữ, ví dụ: Web cao cấp tương quan với Web/Cổ điển (Hosting Control Panel).

Web/Cổ điển (Hosting Control Panel)

 1. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, nhấp Khởi chạy.

Trong mục Máy chủ , Phiên bản PHP sẽ hiển thị.

LƯU Ý: Nếu tài khoản của bạn không hiển thị một phiên bản PHP, điều đó nghĩa là bạn có một tài khoản Windows® sử dụng IIS6 không hỗ trợ PHP.

Để thay đổi Phiên bản PHP của bạn

 1. Từ menu Thêm, chọn Ngôn ngữ lập trình.
 2. Chọn phiên bản PHP mà bạn muốn xem, rồi nhấp Tiếp tục.
 3. Nhấp Cập nhật.

Linux (cPanel)

 1. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, nhấp Khởi chạy.
 2. Trong mục Phần mềm/Dịch vụ , nhấp Chọn Phiên bản PHP.

  Phiên bản PHP hiện tại của bạn sẽ hiển thị.

  LƯU Ý: Nếu bạn muốn chọn bằng tay các mô-đun PHP sẵn có cho tài khoản của bạn, chọn 5.4 thay vì riêng (5.4).

 3. Để thay đổi phiên bản của bạn, từ menu Phiên bản PHP, chọn phiên bản mà bạn muốn sử dụng, rồi nhấp Đặt làm phiên bản hiện hành.

Windows (Plesk)

Plesk cho phép bạn thay đổi các cài đặt PHP trên cơ sở từng miền. Nghĩa là bạn phải cập nhật cài đặt cho từng miền trên tài khoản của mình nếu không muốn sử dụng cài đặt mặc định của Plesk.

 1. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, nhấp Khởi chạy.
 2. Ở cuối mục lưu trữ tên miền mà bạn muốn sử dụng, nhấp Hiển thị thêm.

Bên dưới Cài đặt PHP, Phiên bản PHP của bạn sẽ hiển thị.

Bạn có thể thay đổi phiên bản PHP của mình bằng cách nhấp vào Cài đặt dịch vụ lưu trữ bên cạnh tên miền.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.