Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Xem hoặc thay đổi phiên bản PHP của bạn

Tài khoản cPanel của bạn hiển thị phiên bản PHP trên trang chủ.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Trong mục Phần mềm/Dịch vụ , nhấp Chọn Phiên bản PHP.

    Phiên bản PHP hiện tại của bạn sẽ hiển thị.

Để thay đổi phiên bản của bạn, từ trình đơn Phiên bản PHP , chọn phiên bản mà bạn muốn sử dụng, rồi nhấp Đặt làm phiên bản hiện hành.

Nếu bạn muốn chọn các mô-đun PHP sẵn có cho tài khoản của bạn theo cách thủ công, chọn 5.4 thay vì riêng (5.4).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.