Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Xem hoặc thay đổi phiên bản PHP của bạn

Tài khoản cPanel của bạn hiển thị phiên bản PHP trên trang chủ.

Plesk cho phép bạn thay đổi các cài đặt PHP trên cơ sở từng miền. Nghĩa là bạn phải cập nhật cài đặt cho từng miền trên tài khoản của mình nếu không muốn sử dụng cài đặt mặc định của Plesk.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Ở cuối mục lưu trữ tên miền mà bạn muốn sử dụng, nhấp Hiển thị thêm.

Bên dưới Cài đặt PHP, Phiên bản PHP của bạn sẽ hiển thị.

Để thay đổi phiên bản của bạn, nhấp vào Cài đặt dịch vụ lưu trữ bên cạnh tên miền.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.