Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Xem mức sử dụng trang của tôi

Đây là cách xem dung lượng mà trang WordPress được quản lý thuộc tài khoản Pro của bạn đã sử dụng.

Lưu ý: Tài khoản Pro chỉ sử dụng được ở Hoa Kỳ và Canada. Để xem mức sử dụng trang cho trang WordPress được quản lý trong gói Cơ bản, Cao cấp, Cốt yếu hoặc gói Nhà phát triển, hãy xem

.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, hãy nhấp vào Quản lý tất cả.
  3. Với trang bạn muốn xem, hãy nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm và chọn Cài đặt.
  4. Trong mục Mức sử dụng, hãy nhấp vào Trang.
    mức sử dụng trang wordpress được quản lý

    Lưu ý: Để xem dung lượng tất cả các trang trong gói của bạn hiện đang sử dụng, hãy nhấp vào Gói.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.