Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xem phiên bản PHP của bạn trong dịch vụ lưu trữ Plesk

Bạn có thể kiểm tra phiên bản PHP ngay qua bảng điều khiển Plesk.

 1. Trên trang chủ Plesk của bạn, bên dưới miền bạn muốn xem, hãy nhấp vào Hiển thị thêm.
  1. Bạn chưa đăng nhập Plesk? Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Bên cạnh tài khoản lưu trữ Plesk mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Quản lý
  3. Nhấp vào Quản trị viên Plesk .
  4. Hoàn tất bước 1 kể trên.
 2. Bên dưới Cài đặt PHP, bạn sẽ thấy số phiên bản PHP hiện tại.
  Xem Phiên bản PHP

  Lưu ý: Dịch vụ lưu trữ Plesk cho phép bạn có các phiên bản PHP khác nhau cho mỗi miền. Nếu bạn đang kiểm tra phiên bản PHP cho nhiều miền, bạn cần lặp lại các bước này cho mỗi miền.

Bước tiếp theo