Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xem phiên bản PHP của bạn trong Dịch vụ lưu trữ trên Windows

Bạn có thể kiểm tra phiên bản PHP ngay qua bảng điều khiển Plesk.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, hãy chọn Quản lý .
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Plesk Admin.
  4. Trong Cài đặt PHP , bạn sẽ thấy số phiên bản PHP hiện tại của mình.
    Xem phiên bản PHP của bạn

    Lưu ý: Dịch vụ lưu trữ Plesk cho phép bạn có các phiên bản PHP khác nhau cho mỗi miền. Nếu bạn đang kiểm tra phiên bản PHP cho nhiều miền, bạn cần lặp lại các bước này cho mỗi miền.

Bước tiếp theo