Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Xem phiên bản PHP của bạn

Bạn có thể kiểm tra phiên bản PHP ngay qua bảng điều khiển Plesk.

 1. Trên trang chủ Plesk của bạn, bên dưới miền bạn muốn xem, hãy nhấp vào Hiển thị thêm.
  1. Bạn chưa đăng nhập Plesk? Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Bên cạnh tài khoản lưu trữ Plesk mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Quản lý
  3. Hoàn tất bước 1 kể trên.
 2. Bên dưới Cài đặt PHP, bạn sẽ thấy số phiên bản PHP hiện tại.
  Xem Phiên bản PHP

  Dịch vụ lưu trữ Plesk cho phép bạn có nhiều phiên bản PHP cho mỗi miền. Nếu bạn đang kiểm tra phiên bản PHP của nhiều miền thì với mỗi miền, bạn cần lặp lại các bước này.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.