Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xem thống kê lưu lượng truy cập, nhật ký và số liệu cho website Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Sử dụng ứng dụng cPanel Metrics để xem số liệu thống kê về lưu lượng truy cập cho website Dịch vụ lưu trữ Linux của bạn.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý.
    nhấp vào quản lý
  3. Vui lòng chọn Quản trị cPanel.
  4. Cuộn xuống Số liệu , rồi chọn ứng dụng thống kê bạn muốn sử dụng.

Xem thêm thông tin

  • cPanel có tài liệu về các ứng dụng thống kê cho Số liệu .